Liên hệ mua hàng

my nghe hai minh china

Trường kỷ tổ ong đục tích ngũ sư - Mã số: TK5802

Giá: 35 triệu VNĐ

Thông tin sản phẩm:

  • Kích thước:  Chuẩn chung

            Số món:  6 món ( 1 trường,2 ghế, 1 bàn, 2 kẹp )           

  • Loại gỗ: Gụ 
  • Số năm: Sản xuất mới

       Trường kỷ tổ ong đục tích Ngũ sư  -  Mã số TK5802 do các nghệ nhân lành nghề  tại làng nghề truyền thống Hải Minh  ( huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định ) sản xuất..   

   Điện thoại liên hệ : 0918 653 838

   E-Mail: mnhm@mynghehaiminh.vn

  Xin cảm ơn và Kính chúc Quý khách Phú Quý Thọ Khang Ninh !

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ HẢI MINH

TK5802a   Truong ky to ong duc tich Ngu Su   do go mynghehaiminh
TK5802b   Truong ky to ong duc tich Ngu Su   do go mynghehaiminh
TK5802c   Truong ky to ong duc tich Ngu Su   do go mynghehaiminh
TK5802d   Truong ky to ong duc tich Ngu Su   do go mynghehaiminh
TK5802e   Truong ky to ong duc tich Ngu Su   do go mynghehaiminh
TK5802f   Truong ky to ong duc tich Ngu Su   do go mynghehaiminh
TK5802g   Truong ky to ong duc tich Ngu Su   do go mynghehaiminh
TK5802h   Truong ky to ong duc tich Ngu Su   do go mynghehaiminh
TK5802i   Truong ky to ong duc tich Ngu Su   do go mynghehaiminh
TK5802k   Truong ky to ong duc tich Ngu Su   do go mynghehaiminh