THÔNG TIN THANH TOÁN

  1. Trả tiền trực tiếp tại cửa hàng

         Địa chỉ: số 01 , Làng nghề 2, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

    2.Chuyển khoản qua Ngân hàng.