CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

 

  1. Thông tin của khách hàng bao gồm: Họ tên, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, Email và một số thông tin liên quan khác (nếu có) trong quá trình thiết kế tư vấn sản phẩm. Các thông tin này sẽ được lưu trữ theo chế độ bảo mật thông tin.
  2. Chúng tôi có thể chuyển thông tin về tên, địa chỉ giao hàng và số điện thoại cho bên thứ 3 để họ vận chuyển và giao hàng cho quý khách hàng.
  3. Thông tin quý khách đã cung cấp cho chúng tôi, nếu quý khách muốn chỉnh sửa, xin vui lòng gửi Email cho chúng tôi theo địa chỉ: mnhm@mynghehaiminh.vn