CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

 

  1. Chi phí vận chuyển, lắp đặt sẽ được xác định cụ thể cho từng đơn hàng theo cự ly vận chuyển thực tế.
  2. Thời gian giao hàng :

+ Đối với những sản phẩm có sẵn thì thời gian giao hàng đối với khách hàng khu vực phía Bắc là từ 2-7 ngày. Đối với khách hàng Miền Trung và Miền Nam là từ 7-10 ngày.

+ Đối với những sản phẩm không có sẵn trong kho hoặc khách hàng đặt làm riêng thì thời gian giao hàng sẽ được xác định cụ thể trong đơn hàng.