Cách lập bàn thờ Tổ, bàn thờ vọng, bàn thờ cho người mới mất

Thờ cúng Tổ Tiên là một nét văn hóa đẹp của người Việt, tuy nhiên trong thực tế người ta có sự phân biệt giữa bàn thờ Tổ, bàn thờ Vọng, bàn thờ Bà Cô Ông Mãnh, bàn thờ Gia Tiên và bàn thờ cho người mới mất...

Kỳ Nam & Trầm Hương là gì ? tại sao đắt ?

Bàn thờ gia tiên có mấy bát hương ?

Lều chõng đi thi tại Trường thi Nam Định năm 1897

Gỗ gụ là gì ? giá trị của gỗ gụ

Thế nào là cây cảnh nghệ thuật Cổ - Kỳ - Mỹ ?

Tranh Tiệc Ly - 12 Thánh Tông Đồ là những ai ?

Kích thước bàn thờ Gia Tiên hợp phong thủy tâm linh

Nhà thờ Phạm Pháo - Một trong 3 nơi truyền Đạo đầu tiên tại Việt Nam

Sản phẩm mới