Liên hệ mua hàng

my nghe hai minh china
Thiet bi an ninh

Trường kỷ tứ dân - Mã số TK0076

Giá: 24 triệu VNĐ

Thông tin sản phẩm:

  • Kích thước  : Chuẩn chung
  • Loại gỗ: Gỗ gụ
  • Số món :  3 món ( 2 trường, 1 bàn)

       Trường kỷ tứ dân - Mã số TK0076 do các nghệ nhân lành nghề  tại làng nghề truyền thống Hải Minh (  huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định ) sản xuất.

 

Điện thoại liên hệ : 0918 653 838.

 E-mail : mnhm@mynghehaiminh.vn

  Trân trọng cảm ơn và chúc quý khách PHÚ QÚY THỌ KHANG NINH  !

CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ NGHỆ HẢI MINH

<a title="Truong ky tu dan p"><img src="https://c1.staticflickr.com/5/4260/35128399390_07906612e0_o.jpg" alt="Truong ky tu dan p"></a>
<a title="Truong ky tu dan"><img src="https://c1.staticflickr.com/5/4283/35514719295_b75f8b38fa_o.jpg" alt="Truong ky tu dan"></a>
<a title="Truong ky tu dan"><img src="https://c1.staticflickr.com/5/4266/35128396190_1e19467105_o.jpg" alt="Truong ky tu dan"></a>
<a title="Truong ky tu dan c"><img src="https://c1.staticflickr.com/5/4283/35128399130_56a13964a5_o.jpg" alt="Truong ky tu dan c"></a>
<a title="Truong ky tu dan d"><img src="https://c1.staticflickr.com/5/4257/35347592592_a54598c3b9_o.jpg" alt="Truong ky tu dan d"></a>
<a title="Truong ky tu dan e"><img src="https://c1.staticflickr.com/5/4216/35128398530_e0b3cef096_o.jpg" alt="Truong ky tu dan e"></a>
<a title="Truong ky tu dan f"><img src="https://c1.staticflickr.com/5/4284/35347592092_e8246e97dc_o.jpg" alt="Truong ky tu dan f"></a>
<a title="Truong ky tu dan g"><img src="https://c1.staticflickr.com/5/4286/35128397720_844dc17a2e_o.jpg" alt="Truong ky tu dan g"></a>
<a title="Truong ky tu dan h"><img src="https://c1.staticflickr.com/5/4257/35128397480_85fac5aa6d_o.jpg" alt="Truong ky tu dan h"></a>
<a title="Truong ky tu dan i"><img src="https://c1.staticflickr.com/5/4234/35128397190_5e76bd62e9_o.jpg" alt="Truong ky tu dan i"></a>
<a title="Truong ky tu dan k"><img src="https://c1.staticflickr.com/5/4211/35347590932_17635b2b78_o.jpg" alt="Truong ky tu dan k"></a>
<a title="Bộ trường kỷ tứ dân cao cấp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ do các nghệ nhân lành nghề tại làng nghề sản xuất."><img src="https://c1.staticflickr.com/5/4282/35347590422_ccbe0db5c7_o.jpg" alt="Bộ trường kỷ tứ dân cao cấp, sản phẩm thủ công mỹ nghệ do các nghệ nhân lành nghề tại làng nghề sản xuất."></a>
<a title="Truong ky tu dan m"><img src="https://c1.staticflickr.com/5/4214/35128395700_6c14386ebf_o.jpg" alt="Truong ky tu dan m"></a>